WakaWaka en TSM presenteren boek ‘Drawdown’ aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven

WakaWaka en TSM Business School bieden boek ‘Drawdown’ aan gehele Tweede Kamer, Kabinet en CEO’s grootste CO2 producenten aan.

#persbericht

DEN HAAG, 28 januari 2019 – Drawdown is het meest omvattende plan dat ooit is voorgesteld om klimaatontwrichting te keren. Het is een onderzoeksproject van een groep internationale wetenschappers onder leiding van researchdirecteur Chad Frischmann. De uitkomsten van het project Drawdown tonen aan dat de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen met het juiste beleid binnen dertig jaar aanzienlijk kan worden teruggedrongen. Hierdoor kunnen de mondiale klimaatdoelstellingen die tijdens de klimaattop in Parijs zijn gesteld, daadwerkelijk worden gehaald.

Op dinsdag 29 januari begint het programma in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag om 11.00 uur met een presentatie van Chad Frischmann, gevolgd door commentaren van Leon Wijnands, Global Head of Sustainability van ING, Yoeri Schenau, Sustainability Lead Arcadis Nederland, Albert-Jan Postma, aandeelhouder van zowel TSM Business School als WakaWaka en tot slot WakaWaka Co-founder Camille van Gestel. Maurits Groen is zowel uitgever van de nederlandse versie van Drawdown als spreekstalmeester.

Vervolgens wordt Drawdown aangeboden aan Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven, enkele vertegenwoordigers van fracties uit de Tweede Kamer en na de bijeenkomst ook aan vertegenwoordigers van de grootste Nederlandse CO2 producenten.

Als #AgentOfLight ben je hierbij van harte uitgenodigd!

Voor het project hebben de onderzoekers 80 klimaatoplossingen gerangschikt en doorgerekend, en nog eens 20 veelbelovende innovaties beschreven – om maar aan te geven dat er zelfs nog veel meer mogelijk is. De resultaten van het onderzoek zijn gebundeld in het boek ‘Drawdown‘, een New York Times bestseller die in 17 talen is vertaald, waaronder nu ook in het Nederlands. Op initiatief van WakaWaka en TSM Business School wordt het boek nu aangeboden aan alle leden van de Tweede Kamer, Nederlandse topambtenaren en aan 50 CEO’s van Nederlandse ondernemingen.

“Klimaat staat hoog op de politieke agenda, maar we zijn er nog lang niet. Is er wel voldoende aandacht voor de juiste oplossingen om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen? Zijn de goede intenties en stappen die worden voorgesteld in de Klimaatwet afdoende voor Nederland om haar steentje bij te dragen? Wat kunnen we doen om het probleem werkelijk op te lossen? Dat zijn relevante vragen waar ‘Drawdown’ mogelijk een oplossing voor biedt en waar wij de aandacht van Nederlandse beleidsmakers op willen vestigen”, aldus Annelieke Achterberg-Geerdink, Directeur van TSM Business School.

‘Drawdown’ biedt een verrassende kijk op de oplossingen om klimaatontwrichting niet alleen tegen te gaan, maar zelfs drastisch terug te dringen. Zo blijkt dat onderwijs voor meisjes in ontwikkelingslanden in de top 10 van meest effectieve maatregelen staat, een top 10 waarin sowieso minder oplossingen voor energieopwekking voorkomen dan je zou verwachten. Onderwijs voor meisjes in lage lonenlanden is geen klimaatoplossing. Maar het effect van een leven dat vrouwen meer in eigen hand krijgen, inclusief verbetering van reproductieve gezondheid en -rechten, heeft (ook) een sterk klimaateffect, zo becijfert Drawdown. Vrouwen dragen in veel gebieden de landbouw. Als zij hun kennis dankzij onderwijs kunnen verrijken, kan dat hele gemeenschappen mobiliseren bij het omgaan met de effecten van klimaatontwrichting.

In het donker kun je geen huiswerk maken. Kerosine lampen geven niet alleen slecht licht, maar zijn ook nog eens gevaarlijk en duur in gebruik. Onderzoeken van onder andere de Wereldbank tonen aan dat de schoolresultaten van scholieren in gebieden zonder elektriciteit sterk verbeteren – al binnen een jaar – wanneer zij in plaats van giftige, gevaarlijke kerosine lampen, gebruik kunnen maken van lampen op zonne-energie.

TSM Business School dat de doorstart van WakaWaka in 2018 mede mogelijk maakte, wil een positieve bijdrage leveren aan het denken over de klimaatproblematiek en het activeren van leiders in deze. Drawdown kan in die discussie een belangrijke rol spelen omdat het oplossingen concreet maakt en daarmee dichterbij brengt.

Wellicht tot morgen in Den Haag
Nieuwspoort, Lange Poten 10, locatie “Wandelganger 1”

Drawdown is verkrijgbaar via Youbedo.com. 10% van de opbrengst kan aan de WakaWaka Foundation gedoneerd worden. Hiermee wordt onderwijs voor meisjes gestimuleerd.
#Oplossing Nr. 6 uit Drawdown.

Met zonnige groet,
Maurits en Camille